da
da
Valuta
0

Kurv

Ingen varer

  • DKK 0,00 Fragt
  • DKK 0,00 Samlet

Kasse

Ansøgning om støtte

STØTTE FRA LA FLAMME ROUGE
La Flamme Rouge - Støtteforening Til Kræftramte kan støtte aktiviteter eller tiltag, der ligger indenfor foreningens formålsbestemmelse.

FORMÅL
Foreningen er etableret med følgende formål: ”Foreningens formål er at tilbyde idrætsaktiviteter til kræftramte og deres pårørende i forbindelse med helbredelsesforløb samt at udbrede oplysninger om betydningen af idrætsudøvelse i forbindelse med kræftramtes sygdoms- og helbredelsesforløbet og kræftsygdomme generelt.”

ANSØGNINGENS INDHOLD
Ansøgning om støtte skal indeholde følgende: 1) En præcis beskrivelse af aktivitet eller tiltag, inklusiv baggrund, formål og perspektiv 2) Budget eller estimerede omkostninger 3) Evt. deltagerantal 4) Den/de potentielle støttemodtager(e)s fulde navn og cpr.nr. eller cvr.nr. (til brug for indberetning af evt. støtte til skattemyndighederne) 5) Den/de potentielle støttemodtager(e)s bankkonto til udbetaling af evt. støtte Det er afgørende for bestyrelsens behandling af ansøgningen, at indholdet ikke efterlader tvivl om, hvorvidt ansøgningen opfylder foreningens formål. Ansøgning sendes på e-mail til foreningens sekretær, Rikke Frost, på rlf@elverdam.dk<mailto:rlf@elverdam.dk>. Ansøgningen kan vedlægges bilag (den maksimale samlede fil-størrelse kan ikke overstiger 5 MB).

ANSØGNINGSFRIST
Der er to årlige frister for ansøgning. Fristerne er fastsat til henholdsvis den 1. april og 1. oktober. Bestyrelsen kan under ekstraordinære omstændigheder dispensere fra fristerne.

BEHANDLING AF ANSØGNING
Alle ansøgere vil modtage en bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen. Ved bekræftelsen tages dog ikke stilling til, om foreningens formål er opfyldt eller om ansøgningen tildeles støtte. Foreningens bestyrelse behandler ansøgningerne på det førstkommende bestyrelsesmøde efter fristens udløb.

TILDELING AF STØTTE
Ansøgere, der tildeles støtte vil modtage en skriftlig bekræftelse. Støtte vil kun kunne udbetales mod behørig dokumentation af afholdte udgifter i overensstemmelse med ansøgningen. I særlige tilfælde kan bestyrelsen udbetale aconto støtte, såfremt ansøgeren anmoder skriftligt herom. Vi glæder os til at modtage din/jeres ansøgning. Bestyrelsen i La Flamme Rouge - Støtteforeling Til Kræftramte

Relaterede sider